نسل تدبیر ارتباط با ما    نشانی دفتر : تبریز – خیابان آزادی – جنب شیخ الرئیس – مجتمع سینا – طبقه اول

نسل تدبیر ارتباط با ما    مدیرمسئول و صاحب امتیاز ( سیدمرتضی مرتضوی ) : ۰۹۱۴۴۷۸۵۹۵۰

نسل تدبیر ارتباط با ما    مدیر اجرایی ( علی محمدزاده وردین ) : ۰۹۱۴۲۴۰۰۳۲۲

نسل تدبیر ارتباط با ما    پست الکترونیکی : info@nasletadbir.ir

 

 

ارتباط با ما