تلاش مجلس برای تصویب لایحه تامین امنیت زنان/تصویب قانون تنها راه چاره نیست
  تلاش مجلس برای تصویب لایحه تامین امنیت زنان/تصویب قانون تنها راه چاره نیست

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی از تلاش مجلس برای تصویب لایحه تامین امنیت زنان خبر داد.

 به گزارش نسل تدبیر به نقل از روابط عمومی و حوزه رسانه دفتر ارتباطات مردمی دکتر زهرا ساعی، وی در همایش بررسی مشکلات زنان ایرانی با محوریت منع خشونت علیه زنان که به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار شد گفت: خشونت علیه زنان خشونت علیه زنان در ابعاد مختلف خانگی یا اجتماعی آن، یکی از آسیب ها و نگرانی های جوامع امروز است. برپایه برخی پژوهش ها، از هر چهار زن یک نفر در معرض آسیب های خشونت قرار دارد. این موضوع به هیچ وجه امری خاص جوامع عقب افتاده و یا جوامع مسلمان نیست.

وی در همین راستا ادامه داد: در پیشرفته ترین جوامع نیز زنان و کودکان از تبعات و عوارض ناشی از خشونت رنج می برند. این خشونتها جسم، روان و آزادی زنان را تهدید می کنند. تعریف و مصداق های خشونت علیه زنان اگر چه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با توجه به تمایزات فرهنگی و قانونی متفاوت است بنابراین تمامی کشورها تعریف یکسانی از خشونت و مصادیق آن ندارند اما تمامی کشورها تلاش می کنند تا با سیاستگذاری و قانونگذاری های مناسب زمینه های اعمال این خشونت ها را کاهش دهند.

وی ابراز کرد: موضوع خشونت علیه زنان را باید در متن وسیع تری تحلیل و بررسی کرد. نخستین زمینه فراگیر موضع گیری و اعتراض به اعمال هر نوع خشونت نسبت به کل بشریت در هر مقام و مرتبه ای ست . صرف نظر از تعلقات گروهی، جنسیتی، سنی، قومی، ملی و نژادی . هیچ انسان منصفی، هیچ عقل سلیمی خشونت علیه زنان یا هیچ گروه دیگر اجتماعی را نمی پذیرد. دومین زمینه، توجه کردن به ساحت های مختلف کنش های خشونت آمیز است. گفته اند خشونت پیش از آن که در رفتار فرد نمایان شود در زبان او جاری می شود.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: طیف وسیعی از کنش های خشونت بار را می توان در نظر گرفت . از خشونت های کلامی و روانی و روحی تا خشونت فیزیکی. همه این ها خشم اخلاقی انسان ها را بر می انگیزند و سزاوار سرزنش اند. خواه نسبت به یک زن صورت گیرند یا یک مرد، یک کودک، یک سالمند، یک رنگین پوست، یا یک غیر و بیگانه. در همه حال فعل غیر اخلاقی، غیر اخلاقی است و قید و استثنا نمی پذیرد. م اما چرا خشونت علیه زنان تا این درجه حائز اهمیت شده و برای آن روز جهانی و مناسبت های ملی و بین المللی تعیین کرده اند؟ افکار

عمومی و فرهنگ جهانی به چه دلیل تا این درجه به تدوین قوانین و حمایت های اجتماعی و امنیتی برای زنان تاکید می کند؟ چه غفلتی و در این مورد صورت گرفته و چه ضرورتی پیش روی ماست؟ مطالعات زنان نشان می دهد نوعی ستم فرهنگی و تبعیض اجتماعی و حقوقی به صورت تاریخی و همواره بر جامعه زنان اعمال شده است. این غفلت خاص جامعه ما نیست . تاریخ مبارزات فمینیستی در جهان حاکی از آن است که تبعیض و نابرابری در همه جوامع همواره به زیان زنان وجود داشته است. به موازات این رخداد تاریخی، خود آگاهی و بر پایه آن حرکت های تساوی خواهانه و رویکردهای اعتراضی و انتقادی نسبت به جایگاه زنان نیز قوت گرفته و بویژه این حرکت ها در دهه های اخیر پررنگ تر شده است. در جهان امروز موضوع خشونت علیه زنان یا وجه دیگر آن، مظلومیت و محرومیت زنان عرصه رسانه ها، مسئله پژوهش ها ، محافل قانونگذاران و محتوای گفتگوهای اجتماعی و حقوقی را در سطحی وسیع تحت تاثیر قرار داده است.

زهرا ساعی با اشاره به نقش مهم رسانه ها در کاهش و رفع خشونت علیه زنان ابراز کرد:  رسانه ها مدام ما را با تصاویر خشونت علیه زنان بمباران می کنند، مجالس قانونگذاری برای تصویب قوانین حمایتی تحت فشارند، مطالعات گسترده ای با هدف شناخت صورت ها و تحلیل و تبیین انواع خشونت ها علیه زنان در جریان است. با هدف حمایت از زنان انجمن ها شکل می گیرد، مقاله ها نوشته می شود، گزارش ها تهیه می شود، فیلم ها ساخته می شود، کتاب ها نوشته می شود، سخنرانی ها و سمینارها برگزار می شود. قانون نوشته می شود. همه این ها خوب و امیدوار کننده است. اما یک نگرانی در این باره وجود دارد. مبادا بگذاریم احساس فوریت برای نجات زنان از خشونت و تبعیض تامل و ژرف نگری را از ما سلب کند. شرح و توصیف خشونت ها در عرصه عمومی، نباید ما را از توجه به علت های این پدیده غافل کند. باید از وسوسه رسانه ای شدن و درگیر شدن سطحی با این پدیده احتراز جوییم. باید از خود بپرسیم علت این خشونت ها چیست؟ زمینه های اجتماعی و فرهنگی آن کدام است؟ پرسش مهم همین است. تا موقعی که در ریشه ها و علل خشونت ورزی تامل نکنیم، تا زمانی که کوشش خود را به اصلاح زمینه های فرهنگی و اجتماعی پدید آورنده این پدیده معطوف نکنیم، دستاورهای پایداری نخواهیم داشت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: یکی از زمینه های فرهنگی و اجتماعی، نگرش های جنسیتی موجود در جامعه است. نگرش ها ریشه در باورها و ارزش های درونی شده افراد دارند و تغییر آن ها دشوار است. تا زمانی که این نگرش ها همچنان زنان را فرودست قلمداد کند هیچ تحولی بنیادی نخواهد بود. حتی نوشتن قانون در چنین بستری از فرهنگ عمومی بی فایده است.

ساعی ادامه داد: نتایج یک پیمایش ملی در مورد سنجش نگرش های جنسیتی در جامعه ما نشان می دهد که وقتی از پاسخگویان سوال شده اگر قرار باشد فقط یک بچه داشته باشید دوست دارید پسر باشد یا دختر؟ ۱۹ درصد گفته اند دختر و ۲۲ درصد پسر را ترجیح داده اند. از نظر بقیه پاسخگویان پسر و دختر تفاوتی نداشته است. یا وقتی پرسش شده اگر امکان داشت دوباره به دنیا بیایید دوست داشتید زن به دنیا می آمدید یا مرد؟ ۲۵ درصد پاسخ داده اند زن}. و ۵۴ درصد مرد بودن را ترجیح داده اند. سوال شده به نظر شما در اوضاع فعلی امکان پیشرفت برای مردها بیشتر است با برای زن ها؟ ۴۰ درصد پاسخگویان معتقدند امکان پیشرفت برای مردها بیشتر است. تنها ۱۰ درصد به امکان پیشرفت برای زن ها اعتقاد دارند. این نشان میدهد که احساس عدالت جنسیتی کے در جامعه ضعیف است. نشان میدهد که مرد بودن هنوز در فرهنگ عمومی یک ارزش است.

وی ادامه داد: مهمترین راه کمک به زنان در مقابل خشونت و انواع سوء استفاده ها و ستم ها و تبعیض ها، افزایش حمایتهای قانونی از آنها است اما در کنار این راه موثر، شیوه های دیگری نیز برای بهبود وضعیت آنها در جامعه هست در این زمینه قوانین و قواعد متعددی در جامعه ما نگاشته شده است که حکایت از توجه سیاستگذاران و قانونگذاران به این مهم است، اقدام مهم دیگر افزایش آگاهی های خانواده ها و بویژه زنان و دختران است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در صورتی که قوانین یک جامعه به شدت با اعمال خشونت علیه زنان از هر نوعی برخورد کنند، فاعلین خشونت از ترس مجازات قانونی کمتر مرتکب آن می شوند. علاوه بر این توجه به ضمانت اجرای قوانین و اتخاذ راهکارهای مناسب در این زمینه بسیار راهگشا است.

 گفتنی است در بخشی از این مراسم نیز دانشجویان به بیان سوالات و نکته نظرات خود پرداختند.