انتشار «همشهری محله» فعلاً متوقف شد.

همشهری از توقف موقت در انتشار «همشهری محله» (ویژه استان تهران) خبر داد و علت آن را «پاره‌ای از مشکلات» عنوان کرده است.

نسل تدبیر توقف انتشار «همشهری محله» همشهری روزنامه توقف انتشار

بر اساس اعلام روزنامه همشهری، این ضمیمه برای چند روز منتشر نمی‌شود و مخاطبان «همشهری محله» باید فعلاً مطالب آن را در «همشهری آنلاین» دنبال کنند.