خیابان ۱۵ خرداد آماده بهره برداری می شود
خیابان ۱۵ خرداد آماده بهره برداری می شود

با آسفالت ریزی و اصلاح هندسی انتهای خیابان ۱۵ خرداد این مسیر آماده بهره برداری می شود.

انتهای خیابان ۱۵ خرداد برای اتصال اصولی به زیر گذر خرمشهر و ایجاد رمپ راست گرد به سمت میدان فاطمیه، امروز در آخرین مرحله از عملیات های عمرانی، آسفالت ریزی شد.

بر این اساس و با اتمام آسفالت ریزی، این خیابان آماده افتتاح و بهره برداری می شود .
این عملیات آخرین حلقه از مسیر کمربند میانی در زیرگذرخرمشهر، توسط عوامل عمرانی منطقه ۳ اجرا و به پایان رسید.
اصلاح هندسی این مسیر یکی از درخواست های اهالی محل از شهرداری منطقه ۳ تبریز بود که با اجرای آن دسترسی به زیرگذر خرمشهر را فراهم می سازد.

این اقدامات پس از اخذ مصوبه شورای ترافیک استان ، آغاز شده بود که امروز به پایان رسید.

جدول گذاری ، اجرای دیوار سنگی ، نصب پایه چراغ ها و نرده گذاری مورد نیاز در این مسیر از دیگر اقدامات عوامل شهرداری منطقه ۳ در این مسیر است