دانشگاه تبریز افتخار منطقه است
دانشگاه تبریز افتخار منطقه است

رییس دانشگاه دولتی باکو با تاکید بر جایگاه ویژه دانشگاه تبریز در منطقه، گفت: این مرکز دانشگاهی افتخار منطقه ما است و ما به آن می بالیم.

آب بل محرم اف روز چهارشنبه در جشن هفتادمین سالگرد تاسیس دانشگاه تبریز، افزود: دانشگاه تبریز به دلیل قدمت هفت قرن خود در قالب دانشگاه ربع رشیدی از ارزش و جایگاه ارزنده ای در جامعه علمی دنیا برخوردار است.
وی اظهار داشت: تا چند ماه دیگر دانشگاه باکو نیز جشن ۱۰۰ سالگی خود را برگزار خواهد کرد.
محرم اف افزود: تاریخ دانشگاه تبریز بسیار سترگ است، به گونه ای که در زمان ربع رشیدی اندیشمندان از سراسر جهان از جمله چین و هند به این مرکز علمی و تحقیقاتی می آمدند.
وی اضافه کرد: معتقدم دولت و حکومتی مقتدر است که دانشگاه قدرتمندی داشته باشد و دانشگاه های تبریز و تهران در ایران جزو مراکز علمی غنی و قدر به شمار می روند.
محرم اف ادامه داد: دولتمردان ایران برای تولید و ترویج علم تلاش های زیادی داشتند و با نگاهی به تاریخ ۷ قرن گذشته می توان مدعی شد که تبریز برای بشریت هدیه های فراوانی اعطا کرده است.
وی گفت: ۷۰۰ سال مسئولیت بزرگی است و بر این اساس هر فردی که در این دانشگاه کار می کند بار و مسئولیت سنگینی بر دوش دارد.
محرم‌اف ظهر علم را یک حساب قلمداد کرد و اگر این حسابگری خوب نتیجه بدهد یک عید مبارک رقم می ‌خورد.
وی با بیان اینکه ۷۰ سال افتخار در دانشگاه تبریز برای کل منطقه یک افتخار است، گفت: اگر دانشگاه تبریز افتخاراتی نداشت ما از باکو در این جشن شرکت نمی کردیم.
رییس دانشگاه دولتی باکو با تاکید بر اینکه ما همه خدمات و افتخارات دانشگاه تبریز را ارزیابی کرده و به این جشن آمده ‌ایم، گفت: امروز به حق با این نتیجه‌ای که در دانشگاه تبریز به دست‌ آمده، می‌توان عید و جشن گرفت.
محرم‌اف با بیان اینکه اگر می‌خواهید وضعیت یک کشور را ارزیابی کنید، باید به دانشگاه آن رفته و پای صحبت‌های اساتید و دانشجویان آن بنشینید، تشریح کرد: اگر برای حل مشکلات جامعه، دانشگاه‌ها وارد نشوند مردم و دولت قادر به حل آنها نخواهند بود.
وی اضافه کرد: در دنیا ۲۰۰ دولت وجود دارد که ۵۸ دولت مسلمان است و ۶۰۰فرد نوبل گیرنده در جهان وجود دارد که متاسفانه فقط سه نفر آنها مسلمان بوده اند و همین تعداد کم هم از کشور خودشان نماینده نشده بودند.