دانشگاه تبریز در توسعه همکاری‌های علمی و بین الملل به طور جدی فعال است
دانشگاه تبریز در توسعه همکاری‌های علمی و بین الملل به طور جدی فعال است

رئیس دانشگاه تبریز با بیان‌ این‌که دانشگاه تبریز در تمامی عرصه‌ها به ویژه توسعه همکاری‌های علمی و بین الملل به طور جدی فعال است، گفت: دانشگاه تبریز با بیش از ۵۷ دانشگاه‌، روابط علمی، آموزشی و پژوهشی مطلوبی دارد.

محمدرضا پورمحمدی در بزرگداشت هفتادمین سال تاسیس دانشگاه تبریز، با بیان این‌که دانشگاه تبریز با عمر بیش از ۷۰ سال در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی ایران اسلامی درخشیده است، اظهار کرد: مجوز تاسیس دانشگاه تبریز ۱۳۲۴صادر شده است، ولی پذیرش دانشجو بین سال‌های ۱۳۲۵ و ۱۳۲۶  انجام شده و ما سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ را به عنوان بزرگداشت ۷۰ سالگی دانشگاه تبریز انتخاب کردیم.
وی افزود: نزدیک به ۷۰۰ سال قبل مجتمع بزرگ ربع رشیدی در تبریز وجود داشت که در آن بیش از َشش هزار نفر از سراسر جهان آموزش می‌دیدند، در اینجا نه تنها به عظمت خواجه رشیدالدین باید تحسین کرد، بلکه ضرورت دارد به فرهنگ و ادب این دیار نیز سجده فرود آورد.
وی با بیان این‌که آذربایجان اسطوره‌ی تاریخ و سر ایران است، افزود: امروز با افتخار می‌گوییم که جمهوری اسلامی ایران، در رشد علم و فناوری پیشرفت چشمگیری دارد؛ به طوری که کشور ما در پیشرفت علم و فناوری مقام اول را درمنطقه و جهان اسلام به خود اختصاص داده است.
پورمحمدی بیان کرد: دانشگاه تبریز در سطح بندی وزارت علوم جزء دانشگاه‌های سطح یک کشور بوده و در بین دانشگاه‌های جامع، رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است.