تصمیم جدید شهرداری تبریز در مورد دستفروشان باغ گلستان تبریز
تصمیم جدید شهرداری تبریز در مورد دستفروشان باغ گلستان تبریز

معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۸ تبریز از انتقال دستفروشان باغ گلستان به بازارچه قدیمی گجیل خبر داد.

به گزارش نسل تدبیر، یداله ابراهیم پور ضمن اعلام خبر فوق افزود: طرح سامان‌دهی باغ گلستان و انتقال دستفروشان باغ گلستان به بازار گجیل با همکاری شهرداری منطقه ۴، در حال اجرا است که در این راستا عملیات آماده سازی محل جدید توسط منطقه ۴ به اتمام رسیده و عوامل خدمات شهری منطقه ۸ طی روزهای آتی دستفروشان باغ گلستان را به بازارچه گجیل هدایت خواهند کرد.

ابراهیم پور افزود: اجرای این طرح، علاوه بر رونق‌بخشی به بازار قدیمی گجیل، معضل دستفروشی و شرایط اجتماعی باغ گلستان را ارتقا داده و باغ گلستان را به مکانی فرهنگی اجتماعی تبدیل کرده و باغ گلستان به مکان گردشگرپذر شهر تبدیل خواهد شد.

وی در پایان از حمایت های فرماندار تبریز، معاون امنیتی و سیاسی فرمانداری و معاون خدمات شهری شهرداری تبریز تقدیر کرده و اظهار امیدواری کرد طی روزهای آتی شاهد بازگشت آرامش به باغ تاریخی گلستان باشیم.