سرپرست شهرداری هشترود مشخص شد
سرپرست شهرداری هشترود مشخص شد

«محمد حدادی» سرپرست شهرداری هشترود شد.

به گزارش نسل تدبیر؛ بعد از استعفای سلمان محمدی، اعضای شورای شهر هشترود محمد حدادی که کارمند شهرداری بود را به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب کردند.

حدادی اهل روستای علی آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان هشترود است.