معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز گفت: تاثیر و سهم پروانه در ساخت و ساز تنها 2 درصد است و مولفه های دیگر سهم بیشتری از پروانه شهرداری دارند.

محمد عزتی در جلسه شورای شهر تبریز با اعلام این مطلب گفت: در شرایط اقتصادی امروز مولفه های دیگر ساخت ساز از نظام مهندسی گرفته تا هزینه انشعاب گاز، برق، آب و تلفن بیش از پروانه شهرداری در ساخت و ساز نقش دارند.

او با بیان اینکه وقتی تا ۷۰ درصد تخفیف در پروانه هم داده شد باز هم رشد درخواست پروانه از شهرداری بوجود نیامد گفت: بر اساس آمار اگر تخفیف های فصلی در شورای شهر به تصویب نمی رسید تغییر در تعداد درخواست ها بوجود نمی آمد چون پروانه تنها مولفه ساخت و ساز نیست.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سند جامع بازآفرینی شهری گفت: بر اساس اسناد قبلی در مناطق مشکل دار فرسوده یا ناکارآمد شهری می توانستیم تا ۵۰ درصد تخفیف بدهیم و این حجم را از دولت بگیریم.

عزتی افزود: با مصوبه شورای وقت ما ۱۰۰ در این مناطق تخفیف دادیم اما ۵۰ درصد سهم دولت به عنوان طلب ما در دولت موجود است.

او با بیان اینکه بر اساس سند جامع بازآفرینی شهری که به تصویب دولت رسیده است می توانیم ۱۰۰ درصد برای صدور پروانه در مناطق ناکارآمد و فرسوده تخفیف بدهیم گفت: با کاهش عوارض صدور پروانه حق شهرداری که قرار است از دولت بگیریم کاهش پیدا می کند.