طرح ارزیابی جامع عملکرد مناطق دهگانه شهرداری تبریز اجرا می شود
طرح ارزیابی جامع عملکرد مناطق دهگانه شهرداری تبریز اجرا می شود

مدیرکل دفتر نو سازی و تحول اداری شهرداری تبریز از اجرای طرح ارزیابی جامع عملکرد شهرداری های مناطق دهگانه تبریز به صورت همزمان از 14 مهرماه خبر داد.

سید محمد ثابتی با اعلام این خبر گفت: ارزیابی عملکرد از برنامه های مورد تاکید شهردار تبریز است که منطبق بر انتظارات و مطالبات شهروندان اجرا می شود.

وی اظهار داشت: طی روند ارزیابی میدانی و بررسی عملکرد سازمانی با معیار تسهیل و تسریع بروکراسی اداری و در راستای تکریم ارباب رجوع، طرح پایش عملکرد مناطق دهگانه تبریز آغاز می شود.

ثابتی تصریح کرد: ایجاد تحرک، ارتقاء، بهره وری، رقابتی نمودن فضای خدمات، سنجش میزان همپوشانی کارکردها و برنامه ها و در نهایت تخصیص درست منابع که به صورت جامع از مهمترین اهداف این طرح است.

مدیرکل دفتر نو سازی و تحول اداری شهرداری تبریز متذکر شد: برای اجرای این طرح بیش از ۲۰۰۰ نفر ساعت برای تدوین و تشخیص ۶۴۰ شاخص در دو بعد عمومی و اختصاصی همه حوزه های عملکردی با مشارکت خبرگان و کارشناسان معاونت ها، ستادی و سایر اشخاص حقیقی جلسه برگزار شده است.

گفتنی است این طرح قرار است با حضور قریب به ۴۰ نفر از کارشناسان خبره و توانمند شهرداری تبریز در قالب ۸ تیم از تاریخ ۱۴ مهرماه لغایت ۵ آبان در سطح مناطق دهگانه شهرداری تبریز اجرا شود.