غروب سیاه نگین آذربایجان در افق تدبیر دولتمردان
غروب سیاه نگین آذربایجان در افق تدبیر دولتمردان

یادداشت اختصاصی نسل تدبیر به قلم «مهناز اسلامی» را در این نوشتار بخوانید.

به گزارش نسل تدبیر ادامه سلسله یادداشت های مهناز اسلامی، فعال زیست محیطی تبریز در مورد دریاچه ارومیه به شرح زیر است:

در این میان هر روز از سازمانی به سازمان دیگر و از مدیری به مدیر دیگر مراجعه کردیم !! انصافا اطلاعات خوبی داشتند ! میدانستند چه خواهد شد اما با این وجود عده ای از انها امیدی به احیای دریاچه نداشتند و عده ای علاقه !! ما ماندیم و هزارتوی ادارات و صدها نامه و درخواست و کمپین … 

سدهای جدید تکمیل شد .. حتی مراتع به زمینهای کشاورزی و زمینهای دیمی به آبی تبدیل گردید .. باغات گسترش یافت و آب رفته رفته محو و محوتر .. 

اما در سویی دیگر بولدوزرها و بیل های مکانیکی و دستی هر چه میتوانستند به قلب دریاچه میزدند و نمکهای انرا غارت میکردند !! انچه مهم است نه برداشت نمک بلکه چپاول غیر اصولی آن بود که نتیجه ای جز تخریب بستر نمکی و ایجاد کانونهای طوفان نمک نداشت !! 

از ما گفتن و راههای طولانی را رفتن و درخواست کردن .. از انها نشنیدن !! نهایتاً نامه نوشتیم به رییس این کارخانه خانه خراب کن !! اما دریغ از یک سطر جواب !! آقای استاندار میگویند اشتغال زایی میکنند ، چند هزار نَفَر در ان کارخانه کار میکنند و بنابرین نمیتوان انجا را تعطیل کرد !! ما هم میگوییم چرا بجای حمایت از یک کارخانه نابود کننده منطقه که خلاف عرف و اصول زیست محیطی منطقه را تخریب و آلوده میکند ، از کارخانجات ورشکسته و یا در معرض ورشکسته قدیمی که یک به یک تعطیل میشوند حمایت نمیکنید ؟؟؟ قطعا اینهمه کارخانه تعداد بیشتری را نان میدهد .. اما اینکه امید به اتخاذ تصمیم منطقی و علمی داشته باشیم یک رؤیای دست نیافتنی شده است !! 

سازمان زمین شناسی هر روز ترکیب جدیدی را در نمک دریاچه کشف میکند و وزارت صنایع درهای تازه ای را برای برداشت آن باز مینماید !! در این عیش و عشق بی حد و حساب چرا بخواهند دریاچه احیا شود ؟؟ 

طوفان نمکی هم که راه بیاندازند کک شان نمیگزد !! زن و بچه آنها که نیستند ! یک مشت دهاتی .. بی خیال !!

نه نامه به همه سران مملکت جواب داد و نه درخواست رسیدگی از همه سازمانهای ذیربط !!! از سازمان محیط زیست گرفته تا سازمان صنایع و بهداشت و استانداری و ستاد احیا !!! 

تصاویر طوفان های نمکی را منتشر کردیم، ترکیبات نمک سمی دریاچه ، گزارشات بیماری ها و …. 

اما آنچه بجایی نرسید فریاد بود … 

( پایان قسمت دوم )  ادامه دارد…

  • نویسنده : مهناز اسلامی