عضو هیات رییسه شورای اسلامی کلانشهر تبریز بر لزوم استفاده از تجربیات موفق ژاپن در تبریز برای مقابله با خسارات ناشی از زلزله تاکید کرد.

به گزارش نسل تدبیر، کریم صادقزاده دبیر کمسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی کلانشهر تبریز ضمن تشکر از حضور هیئت عالی رتبه علمی و دانشگاهی کشور ژاپن با یادآوری این مطلب که در سفر اخیر به چند شهر بزرگ کشور ژاپن از مراکز مهم سیستم های جداگر لرزه ای بازدید داشت گفت: در نشست هایی که با انجمن جداگرها ی ژاپنی داشتیم  امکانات وسیعی توسط کارشناسان واساتید دانشگاهی ژاپن  در بحث پیشگیری از خسارت های جبران ناپذیر ایجاد شده که می توان در شهر تبریز از این تجارب استفاده کرد.

صادقزاده کشور ژاپن را یک کشور کاملا توسعه یافته و پیشرفته ای معرفی کرد و گفت : امیدواریم با بازدید از مناطق حاشیه ای شهر تبریز راهکارههای ایده آلی را ارایه نمایند تا از آسیب های جدی زلزله پیشگیری گردد .