شبکه سازمان های مردم نهاد زیست محیطی استان، حمله و تعرض دو نفر به خانم ایرانی، مدافع حقوق حیوانات در تبریز را محکوم کردند.

به گزارش نسل تدبیر در بخشی از این اطلاعیه آمده است:

متاسفانه با خبر شدیم دیشب عده ای ناشناس به منزل مسکونی یکی از فعالین حامی حیوانات یورش برده و بنابر ادعای فرد مذکور وی و اعضای خانواده اش را مضروب و تهدید کرده اند.

شبکه سازمان های مردم نهاد زیست محیطی استان آذربایجان شرقی ضمن محکومیت این اتفاق شوم از تمامی مراجع انتظامی و امنیتی مرتبط تقاضا دارد با تحقیقات مفصل ضمن روشن کردن همه زوایای پرونده و رسیدگی به ادعای شاکی محترم با برخورد قاطع مانع از تکرار حوادث مشابه شوند.