محمدزاده، مدیرکل سیاسی استانداری شد/استادرحیمی، سرپرست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان
محمدزاده، مدیرکل سیاسی استانداری شد/استادرحیمی، سرپرست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان

آیین معارفه مرتضی محمدزاده به عنوان مدیرکل جدید سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری آغاز شد.

به گزارش نسل تدبیر، معارفه مرتضی محمدزاده، فرماندار پیشین شهرستان اسکو به عنوان مدیرکل جدید سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری به ریاست راستگو، معاون سیاسی و امنیتی استانداری آغاز شد.

شنیده‌های نسل تدبیر حاکی از معارفه رضا استادرحیمی به عنوان سرپرست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در روزهای آتی حکایت دارد.

گفتنی است این خبر توسط نسل تدبیر در روزهای اخیر پیش بینی شده بود.