معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور انتظارات مردم از مدیران را به حق دانست و گفت: در 4 دهه زمان سپری شده از انقلاب مهم ترین عامل ثبات و امنیت کشور مردم هستند .

حسین ذوالفقاری روز دوشنبه در آئین تکریم و معارفه استاندار آذربایجان شرقی در تبریز اظهارداشت: اگر امروز حاصل کار مسئولان رضایتمندی مردم باشد هیچ تهدیدی کشور را متزلزل نمی کند.
به گزارش امین، وی خاطرنشان کرد: مردم با ایمان و علاقه خود نظام و انقلاب را پشتیبانی می کنند.
وی با بیان اینکه آمریکا فقط به دنبال تحریم اقتصادی نیست بلکه با تمام ظرفیت و توان به دنبال شکست مقاومت مردم است، گفت: اگر دچار غفلت راهبردی شویم، پشتوانه مردمی را با عملکرد خود از دست می دهیم.
معاون وزیر کشور ادامه داد: مردم بی توجه به گروه بندی های سیاسی، خواهان وحدت تمام گرایش ها و جناح ها و قواها هستند و از همه مسئولان اقتدار و ساماندهی امور را می خواهند.
وی با تاکید بر اینکه باید در میان مردم حضور یافت و حرف آنها را شنید، خاطرنشان کرد: مردم از دیدن مسوولان در کنار خود لذت می برند.
وی بوروکراسی خسته کننده در نظام اداری را یکی از عوامل به وجود آمدن وضعیت فعلی برشمرد گفت: عمده وقت مردم صرف سعی و صفا بین ادارات می شود و بوروکراسی اداری ما انصافا خسته کننده است.
ذوالفقاری با اشاره به اینکه قانون بازنشستگی در وزارت کشور بدون هیچ تبصره ای اجرا شد، ادامه داد: مردم از همه مسئولان می خواهند که پایبند به قانون و ارزش ها باشند .
وی با بیان اینکه بروکراسی در ادارات مردم را خسته کرده است، گفت: باید از دقایق خود بیشترین استفاده را برای خدمت به مردم داشته باشیم .
وی با تاکید بر اینکه ساختارهای موازی و تداخل کاری باید از بین برود، گفت: استانداران مسئول برگزاری ۳۳ شورا و کارگروه هستند و ۸۰ کارگروه هم توسط معاونان استاندار اداره می شود.
معاون وزیر کشور در پایان خاطرنشان کرد: ستون کشور و انقلاب ولی فقیه است و تحت هدایت ها و مدیریت مقام معظم رهبری در کشور در جنگ اقتصادی هم پیروز می شویم.
در این آئین از خدمات مجید خدابخش تقدیر و محمدرضا پورمحمدی به عنوان استاندار آذربایجان شرقی معرفی شد.