۲۰ پارک محله ای جدید در تبریز احداث می شود
۲۰ پارک محله ای جدید در تبریز احداث می شود

شهردار تبریز از پیش بینی احداث ۲۰ پارک محله ای در بودجه سال ۹۸ شهرداری تبریز خبر داد.

به گزارش نسل تدبیر، ایرج شهین باهر  به توجه شهرداری تبریز در حفظ و گسترش فضای سبز اشاره کرد و گفت: یکی از اولویت های مهم شهرداری تبریز توجه به فضای سبز و توسعه درختکاری بوده است و در همین خصوص همزمان با هفته منابع طبیعی و درختکاری نهضت کاشت ۲۰۰ هزار اصله نهال در تبریز آغاز شد.

 وی سپس ادامه داد: در بودجه پیشنهادی شهرداری تبریز برای سال ۹۸ نیز به موضوع فضای سبز و پارک ها توجه اساسی کرده ایم، به طوری که در این بودجه احداث ۲۰ پارک محله ای جدید پیش بینی شده است.

 شهردار تبریز افزود: در بودجه سال جاری نیز پیش بینی احداث ۱۰ پارک شده بود ولی این تعداد را با همت خادمان مردم در شهرداری تبریز به ۱۵ پارک محله ای افزایش دادیم و امیدواریم سال ۹۸ نیز تعداد ۲۰ پارک محله ای پیش بینی شده به ۳۰ پارک ارتقا پیدا کند.

 وی افزود: در شهرداری تبریز معتقدیم سلامت، نشاط و شادابی مردم با داشتن هوای پاک و فضای سبز ممکن است.