دومین سوگواره شعر و مرثیه فاطمی در تبریز | نسل تدبیر | نسل تدبیر