نشست خبری رییس دانشگاه تبریز با اصحاب رسانه | نسل تدبیر نشست خبری دانشگاه تبریز | نسل تدبیر