آیین تودیع و معارفه مسئول بسیج رسانه استان آذربایجان شرقی | نسل تدبیر