دیدار نوروزی دکتر دبیری، رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تبریز | نسل تدبیر | نسل تدبیر