شاه حسین گویان موکب ولیه الله تبریز با حضور پیکر شهدای گمنام | نسل تدبیر | نسل تدبیر