آیین تکریم و معارفه فرماندار تبریز | نسل تدبیر بهروز مهدوی، فرماندار تبریز شد | نسل تدبیر