نشست خبری سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی | نسل تدبیر | نسل تدبیر