نشست خبری همایش بزرگ «رویش‌های بزرگ قرآنی آذربایجان شرقی» | نسل تدبیر | نسل تدبیر