نشست مطبوعاتی انجمن نابینایان بصیر به مناسبت روز جهانی عصای سفید | نسل تدبیر | نسل تدبیر