دیدار مسئولان استان با دکتر پورمحمدی، استاندار جدید آذربایجان شرقی | نسل تدبیر | نسل تدبیر