راننده
راننده مقصر واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان بود ۱۹ مهر ۱۳۹۷
رئیس پلیس راه استان آذربایجان شرقی:

راننده مقصر واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان بود

رئیس پلیس راه استان آذربایجان شرقی گفت: راننده مقصر واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان بود.

امارگیر سایت