پنج شنبه, ۲۷ تیر , ۱۳۹۸
بایگانی‌های رانندگان تاکسی در تبریز | نسل تدبیر
کرایه‌های دلبخواهی تاکسی، نمکی بر زخم شهروندان تبریزی ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
یادداشت اختصاصی نسل تدبیر/

کرایه‌های دلبخواهی تاکسی، نمکی بر زخم شهروندان تبریزی

یادداشت اختصاصی نسل تدبیر به قلم «سید مرتضی مرتضوی» را در این نوشتار بخوانید.