سهامدار اصلی ماشین‌سازی
یکی از اخلالگران بازار ارز سهامدار اصلی ماشین‌سازی تبریز بوده است ۱۹ مهر ۱۳۹۷

یکی از اخلالگران بازار ارز سهامدار اصلی ماشین‌سازی تبریز بوده است

محمداسماعیل سعیدی گفت: سهامدار اصلی ماشین‌سازی تبریز به علت فروش ۳ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰دولتی دستگیر شده است.

امارگیر سایت