جمعه, ۲۸ تیر , ۱۳۹۸
بایگانی‌های نمایشنامه خوانی | نسل تدبیر
معرفی داوران جشنواره ملی نمایشنامه نویسی “میرزا‌آقا تبریزی” ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

معرفی داوران جشنواره ملی نمایشنامه نویسی “میرزا‌آقا تبریزی”

داوران نخستین جشنواره ملی نمایشنامه نویسی “میرزاآقا تبریزی” جایزه ایوب آقا خانی معرفی شدند.