نماینده شهرداران کشور
«شهین‌باهر» نماینده شهرداران کشور شد ۱۹ مهر ۱۳۹۷

«شهین‌باهر» نماینده شهرداران کشور شد

شهردار تبریز به عنوان نماینده شهرداران کشور در سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور انتخاب شد.

امارگیر سایت