آذری‌جهرمی با این عکس سوژه شد/ واکنش جالب کاربران را بخوانید
آذری‌جهرمی با این عکس سوژه شد/ واکنش جالب کاربران را بخوانید

توئیت وزیر ارتباطات درباره افزایش ظرفیت شبکه اینترنت سوژه کاربران شبکه‌های اجتماعی شده است.

توئیت وزیر ارتباطات درباره افزایش ظرفیت شبکه اینترنت سوژه کاربران شبکه های اجتماعی شده است.

آذری جهرمی با انتشار تصویری در توئیتر خود نوشت:

تصویر

کاربران با انتشار یک ویدئو با وزیر ارتباطات شوخی کردند.

واکنش کاربران به توئیت جدید جهرمی درباره افزایش ظرفیت شبکه اینترنت را بخوانید:

تصویر
تصویر