آغاز پروژه تعریض جاده آناخاتون
آغاز پروژه تعریض جاده آناخاتون

مدیرعامل سازمان عمران تبریز عنوان کرد : پروژه تعریض جاده آناخاتون در سال جاری آغاز می‌شود.

به گزارش نسل تدبیر، بابک شریفی با اعلام خبر آغاز عملیات اجرائی پروژه تعریض جاده آناخاتون اظهار داشت : این پروژه از کیلومتراژ ۰ تا ۴ با عقد قرارداد بعد از برگزاری مناقصه با مبلغ اولیه ۳۱ میلیارد ریال آغاز شد.

این پروژه شامل عملیات خاکبرداری ،خاکریزی ، تعریض، و ابنیه های فنی اعم از باکس گذاری ، پل‌های مربوطه است که در حوزه شهرداری منطقه ۶ و توسط سازمان عمران تبریز اجرائی می شود.