آیا کرونا تا تیرماه در جهان گسترش خواهد یافت؟
آیا کرونا تا تیرماه در جهان گسترش خواهد یافت؟

بر اساس ارزیابی کمیسیون کروناویروس چین کرونا ویروس دست کم تا ماه ژوئن (خرداد- تیر) ادامه خواهد داشت.

به گزارش نسل تدبیر، بر اساس ارزیابی کمیسیون کروناویروس چین کرونا ویروس دست کم تا ماه ژوئن (خرداد- تیر) ادامه خواهد داشت.

ژونگ نانشان، رئیس کمیسیون ویژه کمیته دولتی در امور بهداشت و درمان چین، احتمال داد که کرونا ویروس حداقل تا ماه ژوئن در سراسر جهان گسترش خواهد یافت.

به گزارش روزنامه شنیمین شیبا او، ژونگ نانشان: “براساس پیش بینی، همه گیری در سراسر جهان تا حداقل ژوئن گسترش خواهد یافت. تأکید بر مبارزه با کروناویروس در آینده ممکن است از صدور (بیماری از چین) به ورود آن تغییر یابد.”