ارزیابی سطح ترک های اتوبان پاسداران تبریز
ارزیابی سطح ترک های اتوبان پاسداران تبریز

طی آزمایش اطلاعات سطح ترک های معابر اتوبان پاسداران بصورت مکانیزه ارزیابی و بصورت هوشمند تحلیل خواهد شد.

به گزارش نسل تدبیر،بابک شریفی، مدیر عامل سازمان عمران تبریز عنوان کرد: برای اولین بار در تبریز با همکاری آزمایشگاه مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی اسکن روسازی اتوبان پاسداران و تعیین ظرفیت باربری روسازی و علل نشست موضعی و لغزش محور توسط دستگاه LCMS در طول ۱۱ کیلومتر از اتوبان پاسداران مسیر رفت وبرگشت حد فاصل میدان فهمیده تا تبادل امام علی انجام شد.

شریفی با اعلام خبر مذکور ، افزود: طی این آزمایش اطلاعات سطح ترک های معابر اتوبان پاسداران بصورت مکانیزه ارزیابی و بصورت هوشمند تحلیل خواهد شد.

لازم به ذکر است ، اطلاعات بدست آمده از این تحلیل که به صورت پایلوت و برای اولین بار در تبریز به همت سازمان عمران تبریز انجام میگیرد به عنوان بانک اطلاعاتی جامعی برای تشخیص علت خرابی ها و برنامه ریزی برای بهسازی و بهبود کیفیت آسفالت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

براساس قرارداد منعقده با وزارت راه و شهرسازی بعد از ارزیابی روسازی ، علل نشست و خرابی های زیرسازی این مسیر نیز توسط سازمان عمران و برای اولین بار در تبریز مورد ارزیابی و مطالعه قرار می گیرد.