استفانو پتیناری ، مهاجمی که گلزن نیست!
استفانو پتیناری ، مهاجمی که گلزن نیست!

به گزارش نسل تدبیر ، در حالی صحبت از حضور مهاجم ۲۷ ساله و ۸۰۰ هزار یورویی ایتالیایی در تراکتور مطرح میشود که این بازیکن سابقه چندانی ندارد و در هر تیمی که بازی کرده است هم تعداد بازی هایش در یک فصل بسیار کم است و هم چندان در امر گلزنی موفق نبوده است. […]

به گزارش نسل تدبیر ، در حالی صحبت از حضور مهاجم ۲۷ ساله و ۸۰۰ هزار یورویی ایتالیایی در تراکتور مطرح میشود که این بازیکن سابقه چندانی ندارد و در هر تیمی که بازی کرده است هم تعداد بازی هایش در یک فصل بسیار کم است و هم چندان در امر گلزنی موفق نبوده است.

استفانو پتیناری ۲۷ ساله متولد ۲۷ ژانویه ۱۹۹۲ در رم ایتالیا است. این بازیکن که در پست مهاجم بازی می کند ، در طی ۱۰ سال بازی از سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ در تیم های رم ، سیه نا ، کروتونه ، لاتینا ، پسکارا ، ترنانا و لچه در تعداد ۲۲۸ بازی ۳۴ بار موفق به گلزنی شده است که زیاد برای یک بازیکن که در پست مهاجم بازی میکند آمار قابل قبولی به شمار نمیرود.

پتیناری همچنین در رده ملی نیز از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ در رده های مختلف تیم های ملی ایتالیا در ۲۸ بازی موفق به زدن ۶ گل شده است ، لازم به ذکر است که تمام بازیهای پتیناری در تیم های پایه ملی بوده است و سابقه دعوت به تیم ملی بزرگسالان ایتالیا را در کارنامه ندارد.

اکنون که صحبت از حضور این بازیکن در تراکتور در رسانه ها مطرح شده است این سوال پیش می آید که چرا نام همچین بازیکنی برای انتقال به تراکتور مطرح میشود و پای چه دلالانی در میان است؟!