افزایش قیمت حامل های انرژی تهید یا فرصت؟!
افزایش قیمت حامل های انرژی تهید یا فرصت؟!

افزایش قیمت سوخت به طور کل و نرخ بنزین و گازوییل به طور خاص در صورت افزایش به دو صورت تاثیر تورمی دارند؛ نخست اثر تورم واقعی و دیگری اثر تورمی روانی

بنزین باید قیمت واقعی خودش را پیدا کند آن هم به‌تدریج نه به‌یکباره قیمت را دوبرابر کنیم.افزایش قیمت بنزین مسلماًباعث افزایش قیمت اکثر کالا‌ها می‌شود. از همه مهم‌تر افزایش قیمت بنزین باعث تورم شده و در پی این افزایش تورمفقرا فقیرتر و ثروتمندان غنی‌تر می‌شوند.

باید در کنار افزایش قیمت بنزین زیر ساخت های حمل ونقل عمومی به سرعت توسعه یابد .برخی از طبقه متوسط ازخودروی شخصی برای امرار معاش استفاده می کنند که باید فکری به حال آنها کرد.

از لحاظ منطقی درست نبود که کسی که در خانه ده میلیاردی زندگی می کند وسوار خودروی چند میلیاردی هست باافراد متوسط وفقیر به یک میزان از یارانه بنزین استفاده کنند.

ولی باید دولت فکری به حال افرادی که به زحمت به ریال درآمد کسب می کنند ودلار خرج می کنند بکند چگونه خواهدتوانست که خلا های درآمدی را مرتفع نماید؟!

شرکت‌هایی که مساله حمل و نقل روی آنها تاثیر گذار است، از این افزایش قیمت تاثیر می‌پذیرند. صنایعی همچونتولید سیمان وصنایع فولاد به دلیل افزایش هزینه حمل و نقل، با افزایش نرخ مواجه می‌شوند.

برآوردها نشان می دهد روزانه به‌طور متوسط بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در کشور سوخت می شود. قیمتمتوسط عرضه بنزین در ایران نیز ۷ سنت تعیین شده است. درحالی که قیمت بنزین در افغانستان ۷۳ سنت و در عراق۶۳ سنت است.

پس از ایران تنها ونزوئلا ارزان ترین قیمت بنزین را در جهان به خود اختصاص داده که آن را به ازای هر لیتر ۲ سنتمی فروشد. منتقدان وضعیت فعلی بر این باورند که در صورت افزایش قیمت بنزین، روزانه حداقل ۲۰ میلیون لیترصرفه جویی در مصرف صورت می گیرد. به گفته آنها از این محل ۴ میلیارد دلار درآمد ارزی برای دولت به‌دست می آید.

ارتباط خاص قیمت بنزین و تورم در کشور ما ناشی از اقتصاد بیماری است .در یک اقتصاد سالم، پویا و غیرمتکی بهدولت، قیمت بنزین همان‌قدر بر اقتصاد خانواده‌ها، گرانی و تورم تأثیر می‌گذارد که باید بگذارد، اما در اقتصاد بیمار ومتشنج، قیمت هر کالای اساسی می‌تواند تأثیر روانی بر جامعه داشته و به تورم بینجامد.

خارج کردن خودروهای پرمصرف و قدیمی از چرخه گازسوز کردن خودروهای عمومی و دولتی، گسترش وسائل حمل ونقل عمومی و مواردی از این دست می‌تواند به کم شدن رابطه بنزین و گرانی کمک شایان توجهی کند.

احمد بایبوردی

عضو هیات تحریریه نسل تدبیر