خلیل علی پناه در گفت وگو با خبرنگار نسل تدبیر عنوان کرد: من متولد سال ۵۷ بوده و دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته‌ی مکانیک و دانشجوی دکترای مکانیک در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز هستم. این داوطلب ثبت نام برای یازدهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: من 17 سال سابقه کارمندی در نیروگاه […]

خلیل علی پناه در گفت وگو با خبرنگار نسل تدبیر عنوان کرد: من متولد سال ۵۷ بوده و دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته‌ی مکانیک و دانشجوی دکترای مکانیک در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز هستم.

این داوطلب ثبت نام برای یازدهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: من 17 سال سابقه کارمندی در نیروگاه حرارتی را دارم.

وی با اشاره به هدف خود برای شرکت در انتخابات، گفت: معتقدم کشور در بحث نظارت دچار مشکل است و تمامی فسادها نیز از عدم نظارت صحیح ایجاد شده‌اند.

علی پناه افزود: بنده فعالیت سیاسی خاصی ندارم و به طور مستقل در این دوره از انتخابات شرکت کرده‌ام.