امشب، اولین یارانه کرونایی پرداخت می‌شود
امشب، اولین یارانه کرونایی پرداخت می‌شود

ساعت ۲۴ امشب سه‌شنبه اولین بسته حمایتی کرونا با مبلغی بین ۲۰۰ تا ۶۰۰هزار تومان به حساب سرپرستان خانوار مشمول واریز می‌شود.

در بسته‌ای که با تصویب دولت برای حمایت از وضعیت معیشتی افرادی که در جریان ویروس کرونا دچار آسیب شدند، پرداخت نقدی به افراد با حداقل درآمد نیز وجود دارد. بر این اساس، قرار شد تا برای حدود سه میلیون نفر که بین یک تا ۱.۵میلیون خانوار را تشکیل می‌دهند مبلغی در چهار ماه پرداخت شود که اولین مرحله واریز آن ساعت ۲۴امشب هم‌زمان با ۲۷اسفند انجام خواهد شد.

 

پرداختی برای این حدود سه میلیون نفر به تناسب بعد خانوار است و مبلغی ثابت برای هر نفر نخواهد؛ به طوری که برای خانوار تک نفره ۲۰۰هزار تومان، دو نفره ۳۰۰هزار تومان، سه نفره ۴۰۰هزار تومان، چهار نفره ۵۰۰هزار و پنج نفره و بالاتر ۶۰۰هزار تومان بوده که قرار است پرداخت این کمک بلاعوض طی هفته جاری انجام شود. این خانوارها از بین یارانه بگیرانی گزیش شده اند که حداقل درآمد را داشته و مبلغ مورد نظر نیز به حساب یارانه آنها واریز می‌شود.