امضا سران قوا برای افزایش قیمت بنزین/ اقتصاد کشور با تصمیمات شتابزده از نفس می‌افتد
امضا سران قوا برای افزایش قیمت بنزین/ اقتصاد کشور با تصمیمات شتابزده از نفس می‌افتد

نماینده مردم شبستر در مجلس گفت: با این تصمیمی که گرفته شد اقتصاد ایران که نفس نفس می‌زند از نفس خواهد افتاد.

 

به گزارش نسل تدبیر، معصومه آقاپور نماینده مردم شبستر و تسوج در مجلس شورای اسلامی،‌ باشاره به افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین اظهارداشت: متاسفانه یک سیاست شتاب‌زده اتفاق افتاد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: از ابتدای سال تاکنون چندین بار تصمیم به افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین داشتند که ما نمایندگان مجلس بدون در نظر گرفتن جناح سیاسی با آن مخالفت کردیم.

وی ادامه داد: تاکنون سه سناریو مطرح شده که با مخالفت نمایندگان مواجه شده بود. باید گفت با این تصمیمی که گرفته شد اقتصاد ایران که نفس نفس می‌زند از نفس خواهد افتاد.

نماینده مردم شبستر درباره این که مصوبه با امضاء سران سه قوا تصویب شده است و رئیس مجلس هم آن را امضاء کرده است، گفت: بله امضاء رئیس مجلس بدون در نظر گرفتن نظر نمایندگان صورت گرفته است.