تشکیل هیئات‌های نظارت بر انتخابات در ۲۱ شهرستان استان
 تشکیل هیئات‌های نظارت بر انتخابات در ۲۱ شهرستان استان

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات آذربایجان شرقی با اشاره به تشکیل هیئت‌های نظارت در ۲۱ شهرستان و ۲۵ بخش مستقل، از آمادگی این هیئت‌ها خبر داد و گفت: این همایش، هم‌اندیشی و آخرین هماهنگی برای اعمال نظارت کارآمد و مؤثر هدف‌گذاری شده است.

به گزارش نسل تدبیر، صمد عزیزی در همایش هیئت‌های نظارت شهرستان‌ها و بخش‌های استان آذربایجان شرقی که در دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان برگزار شد، ضمن تبریک هفته بسیج اظهار داشت: ملت ایران در فتنه عمیق و وسیع طراحی شده توسط دشمنان به یک پیروزی بزرگ دست یافتند.

وی با اشاره به تشکیل هیئت‌های نظارت در ۲۱ شهرستان و ۲۵ بخش مستقل، از آمادگی این هیئت‌ها خبر داد و گفت: این همایش، هماندیشی و آخرین هماهنگی برای اعمال نظارت کارآمد و مؤثر هدف گذاری شده است.‌

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات آذربایجان شرقی، دومین هدف این همایش را آگاهی از تحولات و شرایط مربوط به انتخابات دانست و افزود: سومین هدف ما از حضور در این همایش، مرور مجدد قانون انتخابات مجلس با آخرین اصلاحات سال ۹۵، آئین‌نامه اجرائی قانون، قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس و غیره است.