انتخاب رییس و دبیر کانون کارآفرینی آذربایجان‌شرقی
انتخاب رییس و دبیر کانون کارآفرینی آذربایجان‌شرقی

رئیس و دبیر کانون کارآفرینی آذربایجان شرقی در اولین جلسه هئیت امنای این کانون انتخاب شدند.

به گزارش نسل‌تدبیر، نشست هئیت امنای کانون کارآفرینی استان با هدف انتخاب رئیس و دبیر کانون کارآفرینیآذربایجان شرقی در اداره کل تعاون،  کار و رفاه اجتماعی استان برگزار شد.

در این نشست پس از ارائه گزارشی از عملکرد کانون در سه سال گذشته، روند برگزاری انتخابات اعضای بخشخصوصی و صدور احکام اعضای هیئت امنای کانون کارآفرینی استان توسط معاون توسعه کارآفرینی و اشتغالاداره کل ارائه شد.

یونس طاهری گفت: در این انتخابات ۱۲ نفر از بخش خصوصی برای عضویت در هیئت امنای کانون کارآفرینیاستان کاندید شده بودند که از بین این کاندیداهای شش نفره به ترتیب بهرام ستاری و ابوالفضل محمدی قدیم بهعنوان نماینده بخش خدمات، مهدی توکلی شانجان و  محمد جواد ملک آذری به عنوان نماینده بخش صنعت و یوسفسالکی و شهرام برادران ماشینچی به عنوان نماینده بخش کشاورزی با کسب بیشترین آرا به عنوان نمایندگان بخشخصوصی در هیات امنای کانون کارآفرینی استان انتخاب شدند سپس نماینده تام الاختیار استاندار در این نشست باتاکید بر ایجاد وحدت و دوری از حاشیه پردازی افزود: زمان، زمان عمل و کار  است و باید از تمامی ظرفیتها در جهتتوسعه و پیشبرد اهداف کارآفرینی در استان استفاده کرد.

محمد زاده افزود: ملاک عمل همکاری و استفاده از ظرفیتهای متقابل است و باید از هر نظر و پیشنهادی که در جهتتحقق اهداف یاد شده باشد بهره مند جست.

این گزارش می افزاید،  در این نشست مدیر کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی با تقدیر از حضور فعال اعضای هیئت امنایکانون در جلسات و نشست های تشکیل شده گفت: توجه و اهتمام ویژه هیئت امنای کانون کارآفرینی نشان از جایگاهبالای این بخش است و باید از ظرفیتها و فرصت فراهم شده در توسعه و شکوفایی استان استفاده کرد.

در این نشست با حضور ۱۲ نفر از اعضای هیئت امنای کانون انتخابات به منظور تعیین رئیس و دبیر کانونکارآفرینی استان بر گزار شد که نهایتا  بهرام ستاری با کسب بیشترین آرای ماخوذه مجددا به عنوان رئیس کانونکارآفرینی استان انتخاب و همچنین شهرام برادران ماشینچی با کسب کل آراء به عنوان دبیر کانون کارآفرینی استانبه مدت ۳ سال انتخاب و معرفی شدند.