اولین لحظات بازگشت بیمار کرونایی به زندگی در قم + فیلم
اولین لحظات بازگشت بیمار کرونایی به زندگی در قم + فیلم

ویدیویی در فضای مجازی در 24 ساعت گذشته منتشر شده است که اولین لحظات بازگشت یک بیمار کرونایی به بخش عمومی در قم را نشان می دهد.