اگر از جان خود سیر نشدید در خانه بمانید/چهارشنبه سوری زیر سایه کرونا+فیلم
اگر از جان خود سیر نشدید در خانه بمانید/چهارشنبه سوری زیر سایه کرونا+فیلم

برای حفظ جان خود و خانواده هایتان امسال چهارشنبه سوری در خانه بمانید.