ایجاد فضاهای مناسب شهری مستلزم همکاری و همدلی ارگان های مختلف است
ایجاد فضاهای مناسب شهری مستلزم همکاری و همدلی ارگان های مختلف است

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تبریز گفت: ایجاد فضاهای مناسب شهری مستلزم همکاری و همدلی ارگان های مختلف است.

به گزارش نسل تدبیر، فریدون بابایی اقدم در سمینار بهسازی و مناسب سازی معابر شهری ضمن قدردانی از عملکرد معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز در حوزه مناسب سازی و بهبود فضای شهری بیان کرد: تسریع بهبود فضای شهری برای تمامی اقشار جامعه نیازمند همکاری سایر ارگان‌ها است.

او با بیان اینکه این موضوع تنها بر عهده معاونت فنی و عمرانی نیست، گفت: همکاری، همدلی و ایجاد وجه مشترک بین معاونت های دیگر شهرداری از جمله خدمات شهری و شهرسازی است که می تواند بهبود فضای شهری برای قشرهای مختلف جامعه را تسریع کند.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تبریز با اشاره به ایجاد کارگروه شهر دوستدار کودک در شهرداری تبریز گفت: با برنامه ریزی مناسب برای بهبود فضای شهری و اجرای پروژه های این چنین می توانیم ادعا کنیم که صاحب شهر دوستدار همه اقشار جامعه هستیم .

  • منبع خبر : ایسنا