بازدید آیت الله هاشم زاده هریسی از واحدهای تولیدی تبریز
بازدید آیت الله هاشم زاده هریسی از واحدهای تولیدی تبریز

آیت الله هاشم زاده هریسی، نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی از برخی واحدهای تولیدی در تبریز بازدید کرد.