بازگشت به معنویت
بازگشت به معنویت

یادداشت ارسالی به نسل‌تدبیر به قلم "دکتر محمد ایرجیان" جراح خیر و تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی را در این نوشتار بخوانید.

به گزارش نسل تدبیر، محمد ایرجیان نوشت: در ادامه یادداشت هایم در خصوص تحلیل بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب اسلامی ، به یک موضوع بسیار مهم دیگری می پردازم. البته ناگفته پیداست که بر ما امت حزب الله فرض است که با بازاندیشی و بازنگری در مفاد و کلیات بیانیه گام دوم انقلاب ،نگذاریم  این سند بنیادین برای ادامه راه انقلاب اسلامی به دست  فراموش سپرده شود.
نکته مهمی که مد نظرم است ، بازگشت به معنویت است. قبل از فروپاشی شوروری در سال ۱۹۸۹ ، به ضرس قاطع میتوان ادعا کرد ، اغلب حکومت های دنیا ، در سیطره ابرگفتمان ماتریالیسم بودند. یعنی همه حکومت ها نگاه شان به زمین بود و آسمان را فراموش کرده بودند چه اینکه اگر در دنیا اگر کسی از نگاه به آسمان ها در حکومت داری و مدیریت کلان جامعه سخن می گفت ، مورد تمسخر و استهزاء قرار می گرفت.
 انقلاب اسلامی ایران از همان بدو ورودش به باشگاه حکومت های جهان، این گفتمان را به مسخ کشید و با پیش بینی فروپاشی کمونیسم توسط امام راحل ، همه جهانیان را مبهوت نمود چه اینکه با ظهور جمهوری اسلامی ایران ، شاهد گشایش یک افق مهم جهانی بودیم که شاکله سخنش این است که دین می تواند برای مدیت جامعه با همه پیچیدگی هایش برنامه ارائه دهد. این همان نگاه راهبردی است که در  بیانیه گام دوم توسط رهبر فرزانه انقلاب اینگونه بیان می شود :
آن روز که جهان میان شرق و غرب مادّی تقسیم شده بود و کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را نمیبُرد، انقلاب اسلامی ایران، با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد؛ چهارچوب‌ها را شکست؛ کهنگی کلیشه‌ها را به رخ دنیا کشید؛ دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و آغاز عصر جدیدی را اعلام نمود. 
رهبری به زیبایی ، از آغاز عصر جدید سخن می گویند ، عصری که که شاخصه آن تزریق روح معنویت به جریان ها و روندهای مادی معاصر جهان است.به گونه ای که شاهد یک گفتمان جدید سیاسی در جهان هستیم که طعنه به گفتمان های مادی می زند.
معنویتی که مبتنی بر بینان های مستحکم دینی است و نگاه به آسمان را برای بشر به ارمغان می آورد.
و این حلقه گمشده حکومت های معاصر ، به خوبی توسط انقلاب اسلامی ایران ارائه شده است و امید است با تبعیت از منویات رهبری ، جمهوری اسلامی ، در آینده ای نه چندان دور بتواند دستاوردهای این عصر جدید را به مشتاقان حقیقت در سراسر جهان ارائه نماید.