برگزاری رزمایش دفاع بیولوژیکی مدافعان سلامت در آذربایجان‌شرقی

به گزارش نسل‌تدبیر، سردار عابدین خرّم امروز در جلسه یگان‌های مختلف مستقر سپاه در آذربایجان‌شرقی با اشاره بهفعالیت‌های سپاه و بسیج در مبارزه با ویروس کرونا اظهار داشت: با اینکه ویروس کرونا تجربه جدیدی بود ویگان‌های جنگ‌ نوین ما تاکنون در این سطح بکار گرفته نشده بودند اما عرصه فعالیت عرصه بزرگی است. وی افزود: … ادامه خواندن برگزاری رزمایش دفاع بیولوژیکی مدافعان سلامت در آذربایجان‌شرقی