بنرهای نصب شده بخاطر انتخابات نبود/اشتغال زایی، اولویت من است
بنرهای نصب شده بخاطر انتخابات نبود/اشتغال زایی، اولویت من است

کاندیدای یازدهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت:من سمتی کشوری طی انتخابات کسب کردم نه اینکه منتصب شوم به همین دلیل طبیعی است که تشکلات برای تبریک بنر نصب کنند.

رضا پاشایی در گفت و گو با خبرنگار نسل تدبیر با عنوان اینکه از کودکی در خانواده ای که به صنعت مشغول بوده بزرگ شده ام، گفت: دوره قبل و بعد از انقلاب نیز در حوزه صنعت خود و خانواده ام برای تولید قطعات وسایل جنگی به صورت رایگان فعال بوده ایم.

رئیس انجمن نیروهای محرک و قطعه سازان کشور ابراز کرد: هدف اصلی من اشتغال زایی در زمینه تولید و صنعت است موردی که توانسته ام در دوران خدمت خود در انجمن قطعه سازان به طور عملی نشان دهم.

وی با یادآوری اینکه با فعالیت انجمن قطعه سازان توانسته ایم قطعات مشابه انگلیس را در ایران تولید کنیم، گفت: این اتفاق مرگ بر انگلیس به صورت عملی بود که به اشتغال زایی نیز کمک کرد.

پاشایی ابراز کرد: واحدهای تولیدی پتانسیل بزرگی در جهت منافع استان محسوب می شود.

کاندیدای بازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی یاد آور شد: وجود مافیا باعث می شود که در استان ما تولید سمند با قطعات غیربومی تولید شود.

وی با اشاره بر حل بحران بنزین گفت: برای این مشکل که خاطر خانواده هارا آزرد برنامه ویژه دارم.

رضا پاشایی درخصوص شایعه تبلیغات زودهنگام اعلام کرد: من سمتی کشوری طی انتخابات کسب کردم نه اینکه منصوب شوم به همین دلیل طبیعی است که تشکلات برای تبریک به من، بنر نصب کنند.