بیانیه گام دوم انقلاب، سندی بنیادین و محتوایی برای دوستداران انقلاب در جهان
بیانیه گام دوم انقلاب، سندی بنیادین و محتوایی برای دوستداران انقلاب در جهان

یادداشتی از دکتر محمد ایرجیان،  تحلیلگر و استاد دانشگاه را در این نوشتار بخوانید.

در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی ، رهبر معظم انقلاب اسلامی بیانیه ای را خطاب به جوانان ایران و همه آزادیخواهان جهان صادر نمودند که به فراخور موضوعات مورد بحث میتواند تکیه گاهی برای تحلیل مسائل روز انقلاب ، جامعه و کشور ایران باشد. این سند محتوایی و مبتنی بر منطق عقلانی ، نه تنها برای ثبت در تاریخ بلکه برای تحلیل و تفسیر توسط دوستداران انقلاب اسلامی در همه نقاط جهان نگاشته شده است. از این روی بر دوست داران و هوادان و البته معتقدین به انقلاب اسلامی فرض است تا با واکاوی و تعمق و غور در مباحث بنیادین آن رابطه خود با وضع موجود و ایده آل را تنظیم کرده و هم چنین پاسخ به سئوال بنیادین چه باید کرد را بدهند.

در مقدمه این بیانیه ، نکته ظریفی است که در همین ابتدا باید به آن متمرکز گردید . افتخار به چهل سال استقلال. واقعیت آن است که در بین انقلاب های معاصر جهان هیچ انقلابی وجود نداشته است که به سوی یکی از بلوک های قدرت جهانی غش نکرده باشد اما انقلاب ۵۷ مردم ایران از این قانون عمومی استثنا شده است . البته  استثنا شدن به صورت انفعالی مساله ارزشمندی نیست . اینکه انقلابی  در یک حالت موازنه منفی بین دو ابرقدرت قرار گیرد و مسیر انزوا را طی کند ، هیچ ارزشی ندارد . جالب این جاست که انقلاب اسلامی ایران نه تنها در برابر هیچ کدام از قدرتها سر خم نکرد ، بلکه با ایستادگی بر محور اصول بدیهی و آموزه های اصیل خود ، قدرت منطقه ای خود را به یک وزن قابل قبولی رساند تا جائیکه امروز در معادلات جهانی نیز نقش مهمی ایفا می نماید. بله این ارزشمندی انقلاب اسلامی و نظام سیاسی برخاسته از آن را نشان می دهد که در صدد ارائه راه سومی در جهان دوقطبی آن زمان و همچنین سردمدار مبارزه با استکیار جهانی در شرایط تک قطبی امروز است .

این بیانیه نکته ها و ظرایف زیادی دارد که امیدوارم در بخش های آتی به ذکر و تفصیل برخی از آنها موفق شوم.

 تحلیلگر و استاد دانشگاه -دکتر محمد ایرجیان